Zasiłek to nie problem

Otrzymanie zasiłku na dziecko albo rodzinnego nie jest w Anglii problemem. Można przejść całą procedurę samemu, moża skorzystać z usług specjalnych firm, które za drobną opłatą zrobią to za nas.

Nasza strona wyjaśnia czym są zasiłki rodzinne i na dzieci i w jaki sposób się o nie ubiegać.

Sure Start Maternity Grant

Sure Start Maternity Grant (becikowe) czyli jednorazowa pomoc finansowa dla matek po urodzeniu bądź adoptowaniu dziecka.


Przysługuje osobom o niskich dochodach, które pobierają jeden z zasiłków:

Wystarczy aby jedno z rodziców pobierał jeden z tych zasiłków.
Wysokość Sure Start Maternity Grant wynosi 500 funtów.

Więcej informacji na stronie:

WWW.dwp.gov.uk/publications/dwp/2002/maternity/index.asp

Working Tax Credit

Working Tax Credit jest to świadczenie dla osób o niskich dochodach. Mogą się o nie ubiegać osoby samotne lub pary, posiadające dzieci lub nie.


Warunkiem który trzeba spełnić, by móc się ubiegać o WTC jest przepracowanie odpowiedniej ilości godzin tygodniowo. I tak:
 • Osoby niepełnosprawne lub wychowujące dzieci muszą pracować co najmniej 16 godzin w tygodniu.
 • Inne osoby (pod warunkiem, że ukończyły 25 lat) muszą pracować minimalnie 30 godzin tygodniowo.

 • Osoba bezdzietna o niskich dochodach maksymalnie może otrzymać 1620 funtów rocznie
 • Osoba samotnie wychowująca dziecko maksymalnie może otrzymać 1620 funtów rocznie plus dodatki:
 • 1595 funtów dla samotnego rodzica
 • 660 funtów dla osoby pracującej więcej niż 30h tygodniowo
 • 2165 funtów dla osób niepełnosprawnych (+ dodatkowo 920 funtów przy ciężkim upośledzeniu)
 • 1660 funtów rocznie dla osób powyżej 50 roku życia
 • dofinansowanie Child Care Element- 175 funtów tygodniowo na jedno dziecko i 300 funtów tygodniowo na dwójkę lub więcej dzieci
Jak się ubiegać?

Przez internet: www.inlandrevenue.gov.uk/taxcredits
Telefonicznie: 0845 300 3900

Child Tax Credit

Child Tax Credit jest to świadczenie dla osób wychowujących dzieci. Mogą się o nie ubiegać zarówno pary jak i osoby samotnie wychowujące dzieci. Należy wykazać, że nasz dochód na rodzinę nie przekracza 58000 funtów rocznie (lub 66000 funtów jeżeli dziecko nie skończyło jeszcze roku). Maksymalna kwotajaką można otrzymać w ciągu roku to 545 funtów na rodzinę i 1690 funtów na dziecko. Wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie ilości dzieci, ilości godzin przepracowywanych przez rodziców/rodzica tygodniowo oraz przychodu rodziny brutto uzyskanego w poprzednim roku podatkowym. Osoby przebywające w Anglii krócej niż rok muszą podać przewidywany przychód.

Jak się ubiegać?

Przez internet: www.inlandrevenue.gov.uk/taxcredits
Telefonicznie: 0845 300 3900

Dane potrzebne do ubiegania się o zasiłek:

• dane dotyczące dochodu za ostatni rok podatkowy (accounts/kalkulacja
podatkowa w przypadku samozatrudnionych lub P60/45
w przypadku zatrudnionych).
• informacje o dochodzie partnera
• National Insurance Number (oboje rodzice)
• zaświadczenie o liczbie i wieku dzieci w rodzinie
• konto bankowe

Jeżeli nie przepracowałeś jeszcze roku przy podaniu dochodów musisz dołączyć informacje, że dany dochód jest za okres kilku miesięcy. Jeżeli tego nie zrobisz otrzymasz większe dofinansowanie niż ci się należy, a w następnym roku będziesz się musiał z tego rozliczyć, czyli zwrócić różnice pomiędzy tym co ci się należało a tym co dostałeś.

Wszelkie zmiany dotyczące zmiany pracodawcy lub wysokości dochodów, zmiany miejsca zatrudnienia, zmiany miejsca zamieszkania, zmiany konta bankowego, ukończenia przez dziecko szkoły powinniśmy zgłosić w terminie do 3 miesięcy.


Child benefit

Wszystkim Polakom pracującym w Wielkiej Brytanii (nie ma żadnych okresów przejściowych) przysługuje prawo do ubiegania się o zasiłek rodzinny na dziecko (Child Benefit). Jest to wolne od podatku świadczenie w wysokości ok. 17,5 tygodniowo na pierwsze dziecko i ok. 11,5 na kolejne.

Jeżeli urodziłaś dziecko w Wielkiej Brytanii już w szpitalu otrzymasz odpowiedni formularz, który pozwoli ci się ubiegać o Child Benefit. Jeżeli przyjechałaś z dzieckiem do Wielkiej Brytanii taki formularz możesz dostać w Jobcentre Plus lub na poczcie. Można także wypełnić formularz na stronie internetowej.

Można również zamówić formularz pod numerem telefonu: 0845 302 1444

Potem należy odesłać go pod adres:

Child Benefis Office,
PO Box 1,
Newcastle upon Tyne,
NE88 1AA

Potrzebne dokumenty:
 • Formularz rejestracyjny
 • National Insurance Number
 • Rejestracja w Home Office
 • Akt urodzenia dziecka
Jeżeli urodziłaś dziecko w Anglii bardzo ważne jest, aby wypełnić i odesłać formularz zaraz po urodzenia dziecka, gdyż refundacja obejmuje tylko 3 ostatnie miesiące. Czas oczekiwania na zasiłek to właśnie ok. 3 miesięcy więc najlepiej załatwić wszystkie formalności zaraz po porodzie.

Pieniądze przelewane są raz w miesiącu bezpośrednio na twoje konto bankowe.